ZBIORY / Wystawa Grzegorza Osowskiego / 16.11.2023, godz. 19.00

16 listopada, 2023
 · 
2 min read
Featured Image

ZBIORY to wystawa będąca wynikiem poszukiwań w rzeczywistości widzianej przez pryzmat znaku/znaczeń. Jest to selektywny zbiór obrazów i dźwięków zamykający rzeczywistość
w ramach pewnego systemu.

Jest to syntetyczne doświadczenie, w którym znaczenia wizualne i dźwiękowe wzajemnie się przenikają, tworząc nowe warstwy interpretacyjne. Także wymiar przestrzenny staje się kluczowym elementem opowieści. W tym kontekście, przestrzeń fizyczna/zewnętrzna zostaje przeniesiona do przestrzeni galerii, tworząc narrację o otaczającym nas świecie, portretując
w pewien sposób zasób wizualny naszej kultury.

Przeniesienie przestrzeni zewnętrznej do galerii staje się metaforą projektowania jako mostu łączącego różne sfery naszego życia. Rytmiczne sekwencje dźwięków i obrazów oddają dynamikę przekazu medialnego, nie tylko prezentując obiekty, ale również stawiając pytania o rolę projektowania w kontekście organizacji informacji i związki z dynamicznym światem informacyjnym.
Symbolika dźwięków rezonuje z symboliką obrazów, a oba te elementy formują spójną narrację znaczeniową. Widz jest zapraszany do interpretacji tego dialogu, w którym znaczenia się rozszerzają, a każdy element stanowi integralną część opowieści.

ZBIORY to nie tylko zbiór obrazów, ale także refleksja nad tym, jak znaki kształtują naszą rzeczywistość, to także semiotyczna podróż przez znaczeniowy kontekst dźwięku i obrazu, w której rytm staje się narzędziem sekwencjonowania informacji. 

Fot. Grzegorz Osowski

BULVARY
Księcia Witolda 11
50-202 Wrocław

+48 515 449 720
info@bulvary.pl

BULVARY SP. Z O.O. SP.K.
UL. ZWYCIĘSKA 41, 53-033 WROCŁAW
NIP: 8992808292 / REGON: 366485130 / KRS: 0000661596

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © BULVARY 2023

BRANDING & DESIGN
FLOV STUDIO

Back to top Arrow