Fotograficzne polityki przyjemności / 29.09.2023, godz. 19.00

24 października, 2023
 · 
2 min read
Featured Image

„I am certain that pleasure is the missing piece 
in our movement(s) for a new world" 
[adrienne marie brown]

Podczas spotkania, prowadzonego przez Magdalenę Mądrą, wspólnie zastanowimy się nad wybranymi projektami fotograficznymi, odnoszącymi się do błogości, zadowolenia, satysfakcji, radości, dobrobytu i dobrostanu. 

<<Przygotuję kilka przykładów, ale zachęcam do przyniesienia własnych propozycji, na podstawie których porozmawiamy o tym, jaką rolę może pełnić fotografia w „ponownym zaczarowaniu świata”, o które postulowała Sylvia Federici. Łatwo sobie wyobrazić, że wśród wymienionych przez nią praktyk, takich jak zakładanie banków czasu i miejskich ogrodów czy queerowego odrzucania społecznej płci mogłoby się znaleźć doświadczanie obrazu i szerzej: sztuki. 

W trakcie rozmowy odwołamy się do różnych aspektów i rodzajów przyjemności oraz myślenia o niej rozpiętego między konserwatyzmem a liberalizmem. Najbardziej jednak będzie nas interesować emancypacyjny potencjał przyjemności, reprezentowany między innymi przez cytowaną już adrienne marie brown w książce „Pleasure Activism. The Politics of Feeling Good”. 

Zachęcam do wspólnego poszukania takich projektów fotograficznych, które mówiąc o przyjemności, jednocześnie taki stan świadomości w akcie twórczym lub odbiorczym powodują. To może być zarówno osobista satysfakcja, jak i kolektywna rozkosz, w której – idąc tropem zaproponowanym przez Cezarego Rudnickiego w książce „O przyjemności” – odkrywamy społeczne implikacje dzielenia się oraz intensyfikowania tego, co dobre.>>

Wydarzenie towarzyszące Biennale Fotografii TIFF 2023 // Zapatrzenie

Fot. Magdalena Mądra, „Dora”, część pracy „Unosi się tu na powierzchni w stanie wolnym pewne kwantum lęku”, 2020

BULVARY
Księcia Witolda 11
50-202 Wrocław

+48 515 449 720
info@bulvary.pl

BULVARY SP. Z O.O. SP.K.
UL. ZWYCIĘSKA 41, 53-033 WROCŁAW
NIP: 8992808292 / REGON: 366485130 / KRS: 0000661596

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © BULVARY 2023

BRANDING & DESIGN
FLOV STUDIO

Back to top Arrow